PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ HÙNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai08:15:04 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai07:57:06 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai07:45:07 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai07:30:09 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai07:29:17 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
6Khách vãng lai07:29:13 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
7Khách vãng lai07:29:09 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai07:10:43 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
9Khách vãng lai06:49:42 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=335
10Khách vãng lai04:42:39 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16610
11Khách vãng lai03:28:31 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai02:02:13 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=328
13Khách vãng lai02:02:06 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
14Khách vãng lai01:31:38 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
15Khách vãng lai00:48:24 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13429
16Khách vãng lai00:25:23 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19 11 2018